Objektif

Ditulis pada .

Objektif Organisasi
 

 

-Mewujudkan ciri - ciri 'Profesionalisme' dalam diri setiap Anggota Perkhidmatan Awam Negeri.

-Melahirkan Anggota Perkhidmatan Awam Negeri yang berintegriti dan berwawasan.

-Melahirkan Anggota Perkhidmatan Awam Negeri yang kompeten, berilmu, berakhlak dan mesra pelanggan.

-Melahirkan Anggota Perkhidmatan Awam Negeri yang kreatif dan inovatif.

-Mewujudkan urus tadbir yang baik "Good Governance"di kalangan Agensi Awam Negeri.