Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu Tahun 2019

Ditulis pada .

Attachments:
Download this file (Arahan Penggunaan Kemudahan Kenderaan Untuk Pegawai Awam dan Agensi Negeri ~.pdf)Arahan Penggunaan Kemudahan Kenderaan Untuk Pegawai Awam dan Agensi Negeri ~.pdf[ ]822 Kb
Download this file (Bayaran Bantuan Khas Kewangan Tahun 2019 - EIO dan TSO.pdf)Bayaran Bantuan Khas Kewangan Tahun 2019 - EIO dan TSO[ ]688 Kb
Download this file (Bayaran Bantuan Khas Kewangan Tahun 2019 - Guru Sandaran Tidak Terlatih (GS~.pdf)Bayaran Bantuan Khas Kewangan Tahun 2019 - Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT)[ ]653 Kb
Download this file (Edaran Semula - Pekeliling Pejabat SUK BIL 5 Kemudahan Cuti Bergaji Penuh K~.pdf)Edaran Semula - Pekeliling Pejabat SUK BIL 5 Kemudahan Cuti Bergaji Penuh[ ]1840 Kb
Download this file (Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Kpd Pegawai Perkhidmatan Awam Yan~.pdf)Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Kpd Pegawai Perkhidmatan Awam[ ]828 Kb
Download this file (PEKELILING PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU BIL 10 TAHUN 2019 BILANGA~.pdf)PEKELILING PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU BIL 10 TAHUN 2019[ ]561 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 2 Tahun 2019.pdf)Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 2 Tahun 2019[ ]459 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat SUK Terengganu Bil 1 Tahun 2019.pdf)Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Bil 1 Tahun 2019 : myportfolio[ ]616 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat SUK Terengganu Bil. 9 Tahun 2019 (Pekeliling Perkhidmata~.pdf)Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bil. 9 Tahun 2019[ ]794 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat SUK Trg  Bil  8 Tahun 2019  Elaun Tanggungjawab Khas Pem~.pdf) Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 8 Tahun 2019[ ]849 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat SUK Trg Bil 11 Tahun 2014 Penambahaikan Kemudahan Bayara~.pdf)Pekeliling Pejabat SUK Trg Bil 11 Tahun 2014 Penambahaikan[ ]829 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat SUK Trg Bil 13 Tahun 2012 Penambahbaikan Bayaran Elaun K~.pdf)Penambahbaikan : Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Bilangan 13 Tahun 2012[ ]821 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat SUK TRG Bil 3 Tahun 2019 Bantuan Khas Kewangan Tahun 2019.pdf)Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 3 Tahun 2019[ ]786 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat SUK Trg Bil 5 Tahun 2019.pdf)Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 5 Tahun 2019[ ]2711 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat SUK Trg Bil 7 Tahun  2019  Bayaran Insentif Tugas Kewang~.pdf)Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 7 Tahun 2019[ ]854 Kb
Download this file (Pekeliling Perkidmatan Bilangan 4 Tahun 2019_0001.pdf)Pekeliling Perkidmatan Bilangan 4 Tahun 2019_0001.pdf[ ]582 Kb
Download this file (Pelaksanaan Waktu Bekerja Fleksi (WBF).pdf)Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 6 Tahun 2019[ ]564 Kb
Download this file (Pemanjangan Kemudahan Perubatan Kepada Ibu Bapa Pegawai Lantikan Kontraak (~.pdf)Pemanjangan Kemudahan Perubatan Kepada Ibu Bapa Pegawai Lantikan Kontraak (~.pdf[ ]543 Kb
Download this file (Penjelasan Mengenai Penanggungan Kos Kemudahan Perubatan Bagi Pegawai Dan P~.pdf)Surat Arahan Penjelasan Mengenai Penanggungan Kos Kemudahan Perubatan[ ]604 Kb
Download this file (Senaman Ringan Atau X- Break 15 Minit Semasa Bekerja.pdf)Senaman Ringan Atau X- Break 15 Minit Semasa Bekerja.pdf[ ]538 Kb
Download this file (TERKINI; Tambahan Syarat Kenaikan Pangkat Secara Time - Based Pekeliling Pe~.pdf)TERKINI; Tambahan Syarat Kenaikan Pangkat Secara Time - Based Pekeliling Pe~.pdf[ ]1279 Kb