INOVASI TAHUN 2016

Ditulis pada .

 

BIL.

NAMA KUMPULAN

NAMA JABATAN

TAJUK PROJEK KIK

KETERANGAN PROJEK

TAHUN PROJEK KIK

1.

EXPLORE JUSTICE CIRCLE

JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH TERENGGANU

PROSES PENDAFTARAN KES SULH YANG MENGAMBIL MASA YANG LAMA

INOVASI MEMPERCEPATKAN PROSES PENDAFTARAN KES SULH MENGGUNAKAN ONLINE E-BOOKING SULH MELALUI LAMAN WEB JKSTR.

2016

2.

RANCANG KREATIF

PERBADANAN MEMAJUKAN IKTISAD NEGERI TERENGGANU

PENGURUSAN PENYEDIAAN PELAN SUSUNATUR DAN UKUR KURANG EFISYEN

PENCIPTAAN PROJEK YANG DINAMAKAN ISO PLAN BOLEH DIGUNAKAN OLEH PENGURUS BAHAGIANBAGI MEMANTAU SETIAP PELAKSANAAN TINDAKAN KERJA PENYEDIAAN PELAN SUSUN ATUR DAN PELAN UKUR DALAM TEMPOH 14 HARI.

2016

3.

EVO 10

MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU

TEMPOH MASA PANJANG MELULUSKAN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN BUKAN PROJEK

INOVASI PENJIMATAN MASA UNTUK KELULUSAN PELAN BANGUNAN KEPADA 8 JAM DAN MENJIMATKAN KOS OPERASI.

2016

4.

NANO-G

PEJABAT DAERAH KEMAMAN

PENGURUSAN BANJIR DAERAH KEMAMAN TIDAK EFISYEN DAN SISTEMATIK

INOVASI PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENGURUSAN BANJIR YANG MERUPAKAN PROJEK KERJASAMA ANTARA PEJABAT DAERAH DAN TANAH KEMAMAN DENGAN DENGAN SURUHANJAYA KOMUNIKASI MULTIMEDIA (SKMM). 

2016

5.

AL-FATEH

JABATAN HAL EHWAL AGAMA TERENGGANU

KESUKARAN ORANG AWAM MEMBUAT ADUAN SALAH LAKU SYARIAH

INOVASI PENGCIPTAAN APLIKASI APPSJHEAT YANG MANA MEMPUNYAI MODUL E-MAKSIAT YANG MEMUDAHKAN ORANG AWAM MELAPORKAN SALAH LAKU SYARIAH KEPADA PIHAK BERKUASA AGAMA NEGERI DENGAN LEBIH MUDAH DAN CEPAT.

2016

6.

Q’BER

PEJABAT TANAH HULU TERENGGANU

PROSES KELULUSAN PERMOHONAN PERMIT HARIAN MENGAMBIL MASA YANG LAMA

PENGWUJUDAN SISTEM ONLINE IAITU MY-PERMIT  UNTUK MEMUDAHKAN URUSAN PERMOHONAN PERMIT HARIAN DILAKUKAN.

2016

7.

STEP

PEJABAT TANAH BESUT

e-PENGAMBILAN TANAH

PENGWUJUDAN SISTEM E-PENGAMBILAN TANAH UNTUK MEMUDAHKAN JABATAN MEMPROSES URUSAN PROSES AMBIL BALIK TANAH MENGIKUT AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960.

2016

8.

READ

PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM TERENGGANU

KESUKARAN MENDAPATKAN BAHAN KOLEKSI TERENGGANU

PENCIPTAAN ‘KIOSK’ MUDAH ALIH YANG DINAMAKAN “SMILE ROBOT” IAITU RINGKASAN DARIPADA *SMART MOBILE* INFORMATION *LIBRARY* E-BOOK. PELANGGAN BOLEH MEMUAT TURUN PELBAGAI JENIS EBOOK DENGAN MUDAH, CEPAT DAN BERKESAN.

2016

9.

PELITA

BENGKEL PEMULIHAN KEBAJIKAN MASYARAKAT MARANG

LEBIHAN BESI LATIHAN TINGGI DI INSTITUSI

INOVASI PENCIPTAAN ALATAN YANG DINAMAKAN                  E-COLLECTOR YANG DIHASILKAN DARIPADA LEBIHAN BESI DI PUSAT LATIHAN YANG DAPAT MENINGKATKAN HASIL KEPADA JABATAN.

2016

10.

SOPRA

PEJABAT TANAH SETIU

PENGGUNAAN ALAT UKUR YANG TIDAK EFISYEN

PENCIPTAAN PENDAKAP PENSTABILAN LASER KUMPULANSOPRA MEMUDAHKAN PROSES PENYELESAIAN PENGUKURAN JARAK DENGAN LEBIH EFISYEN, TEPAT (DAPAT MENGELAKKAN RALAT), CEPAT DAN SISTEMATIK MENGIKUT PIAWAIAN YANG DITETAPKAN.

2016

11.

RAPID SERVICE

PERBADANAN MEMAJUKAN IKTISAD NEGERI TERENGGANU

 

KESUKARAN MENYENGGARA SISTEM PENGHAWA DINGIN PMINT

PENCIPTAAN ALAT UNTUK KERJA-KERJA PENYENGGARAANPENGHAWA DINGIN DAN MUDAH DIBAWA SELAIN DAPAT MENJIMATKAN KOS PENYENGGARAAN.

2016

12.

C & T

MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU

KESUKARAN MENGAWAL LALULINTAS DAN KESELAMATAN

PENCIPTAAN ALAT “ZIG-ZAG 16” MEMUDAHKAN PENGUATKUASA MENJALANKAN TUGAS DILAPANGAN SELAIN MUDAH DIBAWA DAN DISIMPAN.

2016

13.

CYCLONE

MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU

KOS PENYEDIAAN TANDAS YANG TINGGI SEMASA PENGANJURAN SESEBUAH MAJLIS

INOVASI PENYEDIAAN TANDAS BERGERAK YANG MEMUDAHKAN ORANG AWAM DI MAJLIS-MAJLIS TERTENTU.

2016