Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu Tahun 2018

Ditulis pada .

Attachments:
Download this file (Cuti Kuarantin Kepada Pegawai Lantikan Kontrak.pdf)Pemanjangan Kemudahan Cuti Kuarantin Kepada Pegawai Lantikan Kontrak Of Services[ ]318 Kb
Download this file (Cuti Tanpa Rekod Sempena Perayaan Deepavali.pdf)Cuti Tanpa Rekod Sempena Perayaan Hari Deepavali[ ]345 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu Bil 16 Tahun 2018.pdf)Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu Bil 16 Tahun 2018.pdf[ ]332 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 10 Tahun 2018 - ~.pdf)Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 10 Tahun 2018 - Hari[ ]366 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 12 Tahun 2018 - ~.pdf)Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 12 Tahun 2018 - ~.pdf[ ]1198 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 14 Tahun 2018.pdf)Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 14 Tahun 2018[ ]393 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 17 Tahun 2018.pdf)Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 17 Tahun 2018[ ]309 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 6 Tahun 2018.pdf)Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 6 Tahun 2018[ ]344 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 7 Tahun 2018.pdf)Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 7 Tahun 2018[ ]749 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 8 Tahun 2018.pdf)Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 8 Tahun 2018[ ]226 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 9 Tahun 2018.pdf)Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 9 Tahun 2018[ ]1198 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat SUK Bil. 1 Tahun 2018 - PP Bilangan 3 Tahun 2017 (Kemuda~.pdf)Pekeliling Pejabat SUK Bil. 1 Tahun 2018 - PP Bilangan 3 Tahun 2017 (Kemudahan C[ ]350 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat SUK Bil. 2 Tahun 2018 - PP Bil. 4 2017 ( Penambahbaikan ~.pdf)Pekeliling Pejabat SUK Bil. 2 Tahun 2018 - PP Bil. 4 2017 ( Penambahbaikan Waktu[ ]383 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat SUK Bil. 3 Tahun 2018 - PP Bil. 5 2017 (Kemudahan Cuti B~.pdf)Pekeliling Pejabat SUK Bil. 3 Tahun 2018 - PP Bil. 5 2017 (Kemudahan Cuti Bersal[ ]349 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat SUK Bil. 4 Tahun 2018 - PP Bil. 8 2017 (Cuti Rehat Khas ~.pdf)Pekeliling Pejabat SUK Bil. 4 Tahun 2018 - PP Bil. 8 2017 (Cuti Rehat Khas Pegaw[ ]352 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat SUK Bil. 5 Tahun 2018 - PP Bil. 11 Tahun 2017 (Pelaksana~.pdf)Pekeliling Pejabat SUK Bil. 5 Tahun 2018 - PP Bil. 11 Tahun 2017 (Pelaksanaan Ke[ ]365 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat SUK Terengganu Bil 15 Tahun 2018 - Pekeliling Perkhidmat~.pdf)Pekeliling Pejabat SUK Terengganu Bil 15 Tahun 2018 - Pekeliling Perkhidmat~.pdf[ ]353 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat SUK Terengganu Bil. 11 Tahun 2018 - SPP Bil. 1 Tahun 201~.pdf)Pekeliling Pejabat SUK Terengganu Bil. 11 Tahun 2018 - SPP Bil. 1 Tahun 2017 (Pe[ ]397 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat SUK TRG-Penyeragaman Penggunaan Jata Kerajaan Negeri Bag~.pdf)Pekeliling Pejabat SUK TRG-Penyeragaman Penggunaan Jata Kerajaan Negeri Bag~.pdf[ ]393 Kb
Download this file (Penambahbaikan Pekeliling PSUKT Bil 14 Tahun 2018.pdf)Penambahbaikan Pekeliling PSUKT Bil 14 Tahun 2018 - Bayaran Pakaian Istiadat[ ]958 Kb
Download this file (Saya Yang Menjalankan Amanah.pdf)Surat Edaran : Saya Yang Menjalankan Amanah[ ]313 Kb

Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu Tahun 2019

Ditulis pada .

Attachments:
Download this file (Arahan Penggunaan Kemudahan Kenderaan Untuk Pegawai Awam dan Agensi Negeri ~.pdf)Arahan Penggunaan Kemudahan Kenderaan Untuk Pegawai Awam dan Agensi Negeri ~.pdf[ ]822 Kb
Download this file (Bayaran Bantuan Khas Kewangan Tahun 2019 - EIO dan TSO.pdf)Bayaran Bantuan Khas Kewangan Tahun 2019 - EIO dan TSO[ ]688 Kb
Download this file (Bayaran Bantuan Khas Kewangan Tahun 2019 - Guru Sandaran Tidak Terlatih (GS~.pdf)Bayaran Bantuan Khas Kewangan Tahun 2019 - Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT)[ ]653 Kb
Download this file (Edaran Semula - Pekeliling Pejabat SUK BIL 5 Kemudahan Cuti Bergaji Penuh K~.pdf)Edaran Semula - Pekeliling Pejabat SUK BIL 5 Kemudahan Cuti Bergaji Penuh[ ]1840 Kb
Download this file (Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Kpd Pegawai Perkhidmatan Awam Yan~.pdf)Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Kpd Pegawai Perkhidmatan Awam[ ]828 Kb
Download this file (PEKELILING PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU BIL 10 TAHUN 2019 BILANGA~.pdf)PEKELILING PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU BIL 10 TAHUN 2019[ ]561 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 2 Tahun 2019.pdf)Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 2 Tahun 2019[ ]459 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat SUK Terengganu Bil 1 Tahun 2019.pdf)Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Bil 1 Tahun 2019 : myportfolio[ ]616 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat SUK Terengganu Bil. 9 Tahun 2019 (Pekeliling Perkhidmata~.pdf)Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bil. 9 Tahun 2019[ ]794 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat SUK Trg  Bil  8 Tahun 2019  Elaun Tanggungjawab Khas Pem~.pdf) Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 8 Tahun 2019[ ]849 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat SUK Trg Bil 11 Tahun 2014 Penambahaikan Kemudahan Bayara~.pdf)Pekeliling Pejabat SUK Trg Bil 11 Tahun 2014 Penambahaikan[ ]829 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat SUK Trg Bil 13 Tahun 2012 Penambahbaikan Bayaran Elaun K~.pdf)Penambahbaikan : Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Bilangan 13 Tahun 2012[ ]821 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat SUK TRG Bil 3 Tahun 2019 Bantuan Khas Kewangan Tahun 2019.pdf)Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 3 Tahun 2019[ ]786 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat SUK Trg Bil 5 Tahun 2019.pdf)Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 5 Tahun 2019[ ]2711 Kb
Download this file (Pekeliling Pejabat SUK Trg Bil 7 Tahun  2019  Bayaran Insentif Tugas Kewang~.pdf)Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 7 Tahun 2019[ ]854 Kb
Download this file (Pekeliling Perkidmatan Bilangan 4 Tahun 2019_0001.pdf)Pekeliling Perkidmatan Bilangan 4 Tahun 2019_0001.pdf[ ]582 Kb
Download this file (Pelaksanaan Waktu Bekerja Fleksi (WBF).pdf)Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Bilangan 6 Tahun 2019[ ]564 Kb
Download this file (Pemanjangan Kemudahan Perubatan Kepada Ibu Bapa Pegawai Lantikan Kontraak (~.pdf)Pemanjangan Kemudahan Perubatan Kepada Ibu Bapa Pegawai Lantikan Kontraak (~.pdf[ ]543 Kb
Download this file (Penjelasan Mengenai Penanggungan Kos Kemudahan Perubatan Bagi Pegawai Dan P~.pdf)Surat Arahan Penjelasan Mengenai Penanggungan Kos Kemudahan Perubatan[ ]604 Kb
Download this file (Senaman Ringan Atau X- Break 15 Minit Semasa Bekerja.pdf)Senaman Ringan Atau X- Break 15 Minit Semasa Bekerja.pdf[ ]538 Kb
Download this file (TERKINI; Tambahan Syarat Kenaikan Pangkat Secara Time - Based Pekeliling Pe~.pdf)TERKINI; Tambahan Syarat Kenaikan Pangkat Secara Time - Based Pekeliling Pe~.pdf[ ]1279 Kb