Visi dan Misi Unit Psikologi

Ditulis pada .

 

Visi

BERSAMA MENERAJUI KECEMERLANGAN PERKHIDMATAN AWAM NEGERI TERENGGANU DANGAN MENERAPKAN ASPEK PSIKOLOGI DAN KAUNSELING UNTUK MELAHIRKAN PENJAWAT AWAM YANG KOMPETEN DAN BERDAYA SAING

 

 
Misi

MEMACU PEMBANGUNAN MODAL INSAN SECARA OPTIMUM MELALUI APLIKASI PSIKOLOGI YANG MENYELURUH KEPADA SEMUA PENJAWAT AWAM