Visi dan Misi

Ditulis pada .

 

Visi Organisasi

 

Peneraju kecemerlangan perkhidmatan awam Negeri Terengganu dalam perancangan, pengurusan dan pembanguanan  sumber manusia ke arah melahirkan modal insan yang cemerlang menjelang tahun 2020

 

 
Misi Organisasi

 

Memancu transformasi pengurusan sumber manusia sektor awam untuk meningkatkan daya saing negeri melalui pengurusan organisasi dan latihan yang berkualiti secara inovatif dan strategik