Piagam Pelanggan

Ditulis pada .

Piagam Pelanggan

 

-Memastikan surat tawaran lantikan pertama dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaan senarai calon yang berjaya.

-Memastikan setiap calon dipanggil menduduki Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh tutup permohonan.

-Menguruskan proses kenaikan pangkat dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh tutup permohonan.

-Menguruskan kursus perkhidmatan 8 hari kepada Penjawat Awam Negeri Terengganu.

-Memastikan bayaran Gantian Cuti Rehat (GCR) dibayar kepada bakal pesara pada hari terakhir perkhidmatan.

-Menyediakan Kew. 8 bagi sebarang perubahan dalam tempoh satu  (1) hari bekerja selepas kelulusan diterima.

-Merekod dan mengesahkan Buku Rekod Perkhidmatan bagi sebarang perubahan tidak melebihi tiga (3) hari bekerja dari tarikh dokumen perubahan diterima.

-Menyediakan baucer bayaran ke atas bil tuntutan yang lengkap tidak lewat tujuh (7) hari bekerja dari tarikh bil diterima.

-Menyelesaikan aduan HRMIS melalui Meja Bantuan dalam tempoh tidak lebih tiga puluh (30) minit.

-Membuat semakan kertas Cadangan Penyusunan Semula Struktur Organisasi dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.