Unit Integriti, Prestasi & Kaunseling

Ditulis pada .

 

Seksyen Integriti, Prestasi dan Kauseling

Description: http://bpm.terengganu.gov.my/maxc2020/appshare/widget/mn_img/81925image/Azizul%20Ab_Hadi.jpg

Nor Nadia Zahira binti Zakaria
KPSU (Integriti, Prestasi & Kaunseling) N44
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon : 096276312

Description: http://bpm.terengganu.gov.my/maxc2020/appshare/widget/mn_img/81925image/kosong.jpg

-kosong-
PSU (Tadbir Urus dan Pematuhan ) Gred N41                                   Emel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                             Telefon: 09

Description: http://bpm.terengganu.gov.my/maxc2020/appshare/widget/mn_img/81925image/kosong.jpg

Mohd Yusnoruddin bin Mohd Yuznah
Pegawai Psikologi Gred S44

Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 096276354

Description: http://bpm.terengganu.gov.my/maxc2020/appshare/widget/mn_img/81925image/kosong.jpg

Noriah binti Mohammad
Penolong Pegawai Tadbir Tinggi (Tadbir Urus dan Pematuhan) Gred N36
Emel :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 096276360

Description: http://bpm.terengganu.gov.my/maxc2020/appshare/widget/mn_img/81925image/kosong.jpg

Ahmad Nashriq Hakem Bin Ali (K)
Penolong Pegawai Tadbir (Psikologi) Gred N29
Emel :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 096276366

 Description: http://bpm.terengganu.gov.my/maxc2020/appshare/widget/mn_img/81925image/sadiah.jpg

Juliana binti Husin
Ketua Pembantu Tadbir (
Prestasi & Kaunseling) Gred N22
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 09

 Description: http://bpm.terengganu.gov.my/maxc2020/appshare/widget/mn_img/81925image/HazwanHashim.jpg

Ahmad Syarifuddin bin Mohd Nor
Pembantu Tadbir (
Prestasi & Kaunseling) Gred N19
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 096276315

Description: http://bpm.terengganu.gov.my/maxc2020/appshare/widget/mn_img/81925image/engku%20ros.jpg

Nik Norlia Binti Nik Ismail
Pembantu Tadbir (
Prestasi & Kaunseling II) Gred N22 (KUP)
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 096276315

Description: http://bpm.terengganu.gov.my/maxc2020/appshare/widget/mn_img/81925image/Muin.png

 

Kosong
Pembantu Tadbir () Gred N19
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 096276315

Description: http://bpm.terengganu.gov.my/maxc2020/appshare/widget/mn_img/81925image/kosong.jpg

 

Humaira Aisyah binti Ahmad Nasfi (Ad)
Pembantu Tadbir (Psikologi I) Gred N19
Emel :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 096276368

 

 

Description: http://bpm.terengganu.gov.my/maxc2020/appshare/widget/mn_img/81925image/kosong.jpg

 

Nor Deana binti Che Hassan (Ad)
Pembantu Tadbir (Psikologi II) Gred N19
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 096276368

 

 


Seksyen Pengesanan, Pengesahan dan Tatatertib

 

Description: http://bpm.terengganu.gov.my/maxc2020/appshare/widget/mn_img/81925image/kosong.jpg

Dalina binti Gani
PSU (Pengesanan, Pengesahan & Tatatertib ) Gred N41                  Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 096276316

Description: http://bpm.terengganu.gov.my/maxc2020/appshare/widget/mn_img/81925image/matdollah.jpg

 

Haji Mohd Shalahuddin bin Hassan
Ketua Pembantu Tadbir (Tatatertib
 & Kenaikan Pangkat) Gred N28
Emel :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 096276360

 

Description: http://bpm.terengganu.gov.my/maxc2020/appshare/widget/mn_img/81925image/matdollah.jpg

Mohamad Bin Abdullah
Pembantu Tadbir ( Kenaikan Pangkat ) Gred N22(KUP)
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 096276319

Description: http://bpm.terengganu.gov.my/maxc2020/appshare/widget/mn_img/81925image/analita.jpg

Muhammad Al Fahmi bin Abdullah
Pembantu Tadbir (Tatatertib) Gred N19
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 096276319

   

Seksyen Pengukuhan Integriti Dan Pengurusan Aduan

Description: http://bpm.terengganu.gov.my/maxc2020/appshare/widget/mn_img/81925image/kosong.jpg

(Kosong)
PSU (Pengukuhan Integriti Dan Pengurusan Aduan) N41
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon : 09